Boden

Oberfläche
S 3022a/13 S 3022a/13 PO-Schaumstoff, Oberfläche PVC-Folie PVC-Folie
S 3302a S 3302a PO-Schaumstoff (geschlossenzellig), Oberfläche NR/SBR-Rundnoppenmatte Rundnoppen
S 3305a/4,5 S 3305a/4,5 NR/SBR-Rundnoppenmatte Rundnoppen
S 3507a/...-AS S 3507a/...-AS Polypropylen-Schaumstoff (EPP), Anti-Slip-Oberfläche Anti-Slip